Stichting Ruinen 1865

De stichting draagt de naam Stichting Ruinen 1865 en is gevestigd te Ruinen.
Zij duurt onbepaalde tijd voort.

Doel

De stichting heeft ten doel:

    Het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en ideĆ«le activiteiten in
    het werkgebied van de voormalige stichting " Stichting Bondsspaarbank " gevestigd te
    Ruinen, voornamelijk de gemeente De Wolden en de plaats Pesse omvattend.

 

Ontstaan

De Stichting Ruinen 1865 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige Stichting Bondsspaarbank Ruinen, welke is gefuseerd met de SNS bank.
Een deel van de opgebouwde reserves van de Stichting Bondsspaarbank Ruinen werd gestort in een op te richten nieuw fonds. Op 12 september 1991 is de Stichting Ruinen 1865 opgericht. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de oud bestuursleden en de directie van de voormalige Bondsspaarbank.