Welke projecten komen in aanmerking en onder welke voorwaarden?

In aanmerking komen de projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting Ruinen 1865.

 

Voorwaarden

 1.  - Uitsluitend in de voormalige gemeenten Ruinen Ruinerwold en Pesse.

 2.  - Uitsluitend rechtspersonen of een georganiseerde groep.

 3.  - Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen

 4.     worden gefinancierd.

 5.  - Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dienen binnen twee

 6.     jaar na toekenning van financiële ondersteuning plaats te vinden.

 

Beperkingen

 1. Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel.

 2. Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het fonds betreft een bepaalde periode en is nooit permanent van karakter.

 3. Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking.

 4. Het Fonds heeft recht op restitutie van de toegekende bijdrage in geval er sprake is van onjuiste projectinformatie of het niet volgens de voorwaarden besteden van de verstrekte middelen.

Procedure

 1. De ontvangst van een aanvraag via de website wordt ook via mail bevestigd.

 2. De besluitvorming over de ondersteuning van een project neemt in beginsel niet meer dan twee maand in beslag.

 3. Over het besluit van de aanvraag wordt men schriftelijk geïnformeerd.

 4. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het Fonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.

Aanlevering stukken

 1. Een uitgebreide projectbeschrijving.

 2. Een kostenbegroting.

 3. Een overzicht van andere aangeschreven fondsen en instellingen.

 4. De adresgegevens van één contactpersoon.

 5. Een accountantsverklaring kan in sommige gevallen worden gevraagd.

 6.