Beleidsplan

1. Inleiding.
St. Ruinen 1865 is een stichting die als doel heeft het verlenen van geldelijke bijdragen aan organisatie en rechtspersonen die zich bezig houden met het welzijn van de inwoners van Ruinen, Ruinerwold, Pesse en Echten in de gemeente De Wolden.
De leden van het bestuur komen uit de gemeente De Wolden.
Stichting Ruinen 1865 heeft de ANBI-status.
 

1.1 Uitvoering doelstelling.
Onze stichting geeft gevraagd en ongevraagd giften aan organisaties die het doel hebben zich in te zetten voor de leefbaarheid van de vier genoemde plaatsen. 
De organisatie moeten gericht zijn op educatieve, sociale en culturele activiteiten.

1.2 Werven van gelden.
De stichting heeft een bescheiden kapitaal. Vanuit het beleggingsresultaat doet de stichting giften. Er zijn geen donateurs.

1.3
Het beheer van het vermogen wordt verzorgd door het bestuur van St. Ruinen 1865 via ING.

1.4  Besteding .
Statutair worden er alleen giften gedaan aan rechtspersonen en niet aan individuele personen . De giften worden gedaan vanuit het beleggingsresultaat. De leden van het bestuur ontvangen een onkostenvergoeding.

Opgesteld door:
J.M. van den Berg